Hembrug has been making turning machines/lathes for a very long time? Hembrug has its origin in 1679, 342 years ago! In that year the ‘Heeren Staten van Holland en West-Friesland’ decided on 5 August to establish a gun carriage factory in Delft. The company manufactured frames for cannons and other heavy artillery. In 1831, after the installation of the first steam engine and the purchase of various tools, the company started to focus on metalworking. Because it was also an ammunition factory, lathes were needed to machine shell casings and the like.

In 1835 it was decided to begin developing lathes for own use. Making precision instruments, guns and ammunition often required special lathes that were not available. Another very important reason to develop machines for own use was that in case of war you did not want to be dependent on foreign suppliers, possibly even the enemy! The decision was therefore made to develop lathes in-house and in 1836 the first lathe was introduced! This decision contributed to the creation of Hembrug Machine Tools.

 
(Photo: machining of a grenade on an in-house developed lathe in 1917. And people resting on bomb shells after a couple hours of hard work)

Why did we eventually started designing and selling turning lathes for civil purposes?

Then, we have to go back to 1940, the beginning of the Second World War. The company, from which Hembrug eventually emerged, was called Artillerie Inrichtingen (A.I) after a name change and provided for the needs of the Dutch army. Due to the threat of war in the late 1930s, personnel and military production at the A.I. had significantly increased.

In May 1940, Germany invaded the Netherlands A.I. intended to destroy the company to prevent it from falling into the hands of the occupying forces. However, this plan was not carried out. On June 20, A.I. resumed production under pressure from the German forces. However, it deliberately changed its business plan and began to focus on civilian production, thus reducing it’s military production capacity! In September 1940, A.I. was present at the machine tool fair in Utrecht, The Netherlands displaying its new lathe along with other machine tools.

The DR 1 conventional lathe for civil purposes of which more than 10,000 where sold. A large number of these lathes are still in use today

After the war, A.I. continued with the production of lathes for civil purposes. In 1973 the Dutch government split the company into two independent parts: Eurometaal NV and Gereedschapwerktuigenindustrie Hembrug. Eurometaal NV manufactures firearms, artillery and ammunition for the Dutch army. Gereedschapwerktuigenindustrie Hembrug was privatized in 1983 and moved to Haarlem. Hembrug continued to develop and sell ultra-precision (hard) turning machines and it continues to sell these very special machines up until this day!

 

 

 

 

 

 

 

NEDERLANDS

Hembrug al heel lang draaimachines/draaibanken maakt? En dat Hembrug zijn oorsprong heeft in 1679, 342 jaar geleden! In dat jaar besloten de ‘Heeren Staten van Holland en West-Friesland’ op 5 augustus tot de oprichting van een fabriek van kanonwagens in Delft. Het bedrijf hield zich bezig met het vervaardigen van frames voor kanonnen en ander zwaar geschut. In 1831, na de installatie van de eerste stoommachine en de aanschaf van diverse gereedschappen, ging het bedrijf zich toeleggen op metaalbewerking. En omdat het ook een munitiefabriek was, waren er ook draaibanken nodig voor het bewerken van granaathulzen en dergelijke.

In 1835 werd besloten om draaibanken voor eigen gebruik te gaan ontwikkelen. Voor het maken van precisie-instrumenten, kanonnen en munitie waren vaak specifieke draaibanken nodig die niet voorhanden waren. Een andere zeer belangrijke reden om draaibanken voor eigen gebruik te ontwikkelen was dat men in geval van oorlog niet afhankelijk wilde zijn van buitenlandse leveranciers, mogelijk zelfs van de vijand!

In 1835 werd daarom besloten om draaibanken in eigen beheer te ontwikkelen en in 1836 werd de eerste draaibank geïntroduceerd! Het besluit om rond 1835 draaibanken in eigen beheer te ontwikkelen heeft bijgedragen aan het ontstaan van Hembrug Machine Tools. In een volgend bericht meer over de lange geschiedenis van Hembrug!

Waarom zijn wij uiteindelijk begonnen met het ontwerpen en verkopen van draaibanken voor civiele doeleinden?

Dan moeten we teruggaan naar 1940, het begin van de tweede wereldoorlog. Het bedrijf, waar Hembrug uiteindelijk uit ontstaan is, heette na een naamsverandering Artillerie Inrichtingen (A.I) en voorzag in de behoefte van het Nederlandse leger. Door het dreigende oorlogsgevaar eind jaren 30 nam het personeelsbestand en de militaire productie bij het A.I. opnieuw toe.

Als in mei 1940 de Duitse inval in Nederland een feit is, wil men de A.I. vernietigen om te voorkomen dat ze in de handen van de bezetter valt. Dit plan wordt echter niet uitgevoerd. Op 20 juni hervat de A.I. onder druk van de bezetter de productie. Men verandert echter doelbewust van ondernemingsvorm en gaat zich ook richten op civiele productie, waardoor de militaire productiecapaciteit voor de bezetter daalde! Ook stond A.I. al met werktuigen in september 1940, waaronder lathes, op de Jaarbeurs in Utrecht!

The DR 1 conventional lathe for civil purposes of which more than 10,000 where sold. A large number of these lathes are still in use today

Na de oorlog is A.I. door blijven gaan met de productie van draaibanken voor civiele doeleinden. In 1973 splitst de Nederlandse regering  het bedrijf op in twee zelfstandige onderdelen: Eurometaal NV en Gereedschapwerktuigenindustrie Hembrug. Eurometaal NV houdt zich bezig met de productie van vuurwapens, artillerie en munitie ten behoeve van het Nederlandse leger. De Gereedschapwerktuigenindustrie Hembrug, die in 1983 geprivatiseerd wordt en naar Haarlem verhuist, gaat verder met het ontwikkelen en verkoop van ultraprecisie draaimachines. Dat doet Hembrug tot op de dag van vandaag!

 

 

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search