The hard turning process offers many advantages, especially for workpieces with complex shapes requiring often a combination of external and internal machining. However, sometimes  surface structure and quality cannot be achieved thru hard turning only. For this reason, we designed the MikroTurnGrind Vertical. This machine combines the advantages of high precision hard turning and fine grinding in one machine. It allows you to apply the most suitable process for each surface to be machined, all in one set-up without the need for multiple machines. In addition, with grinding a turn-free surface finish can be achieved and is sometimes required or specified. The MikroTurnGrind Vertical complements the existing MikroTurnGrind machines: The MikroTurnGrind 100 and MikroTurnGrind 1000.

Check out the MikroTurnGrind video here

A proven hybrid hard turning and fine grinding machine

The MikroTurnGrind Vertical is a true and proven hybrid turn/grind machine, designed for large workpieces up to a diameter of 1000 mm. A 46 position tool changer is utilized for storing the turning tools and grinding wheels. An automated system is used for change-out of the turning ram, grinding spindle and/or milling spindle. The receiver for the turning ram or grinding spindle in the Z-axis consists of a Hirth coupling with proven, long term accuracy, reliability and robustness. The grinding spindle speeds up to a max. of 12,000 rpm and can be adjusted to an angle of +/- 115°.

To ensure high accuracy, the MikroTurnGrind Vertical comes as standard with a 800 rpm hydrostatic work-spindle with runout of < 0.2 micron (TIR), hydrostatic X and Z axis slides having repetitive accuracies of  < 0.2 micron.  The wear-free, hydrostatic bearings ensure that the machine will continue to deliver the same level of accuracy after 20 or 30 years. Thermal stability is achieved by cooling critical machine components by maintaining oil temperature at 20°C ± 0.1°C. The hydraulic power unit, chiller and electrical cabinet are integrated within the guarding structure.  A Siemens 840D SL control is standard utilizing user friendly Danobat grinding software. The machine has a max. turning diameter of up to 1000 mm in diameter.

Unsurpassed accuracies in both hard turning and fine grinding

A hybrid machine with these capabilities is not new. However, the MikroTurnGrind Vertical offers unsurpassed accuracies in both hard turning and fine grinding. Of great importance is that these attributes will not degrade over time and with usage. Our in-house developed and proven hydrostatic bearings, used in both spindle and slides, assures this. The MikroTurnGrind Vertical offers accuracies and performances that meets or exceeds any grinding machine on the market today.

Want to know more? Visit the machine page or contact our sales department at sales@hembrug.com or +31-23-5124900.

 

 

 

 

NEDERLANDS

Het finish harddraaiproces biedt veel voordelen, vooral voor werkstukken met complexe vormen waarbij vaak een combinatie van binnen- en buitenbewerking nodig is. Soms wordt echter een oppervlaktestructuur en kwaliteit vereist die met harddraaien alleen niet bereikt wordt. Om deze reden hebben wij de MikroTurnGrind Vertical ontworpen. Deze machine combineert de voordelen van zeer nauwkeurig harddraaien en fijnslijpen in één machine. Het stelt u in staat om voor elk te bewerken oppervlak het meest geschikte proces toe te passen, en dat alles in één opspanning zonder de noodzaak van meerdere machines en processtappen. Bovendien kan met slijpen een spiraalvrije oppervlaktestructuur worden bereikt, wat soms vereist of gespecificeerd is. De MikroTurnGrind Vertical is een aanvulling op de bestaande MikroTurnGrind machines: de MikroTurnGrind 100 en MikroTurnGrind 1000.

Een bewezen hybride harddraai- en fijnslijpmachine

De MikroTurnGrind Vertical is een echte en bewezen hybride harddraai-/fijnslijpmachine, ontworpen voor grote werkstukken tot een diameter van 1000 mm. Een 46-positie gereedschapswisselaar wordt gebruikt voor de draaigereedschappen en slijpstenen. Een geautomatiseerd systeem zorgt voor het wisselen van de draairam, slijpspindel en/of freesspindel. Voor de koppeling met de Z-as wordt gebruikgemaakt van een Hirth koppeling met bewezen, langdurige nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en robuustheid. De slijpspil heeft een toerental tot max. 12.000 omw/min en is instelbaar tot een hoek van +/- 115°.

Om de hoge nauwkeurigheid te garanderen, wordt de MikroTurnGrind Vertical standaard geleverd met een 800 toeren hydrostatische hoofdspil met een rondloop van < 0,2 micron (TIR), hydrostatische X- en Z-as sledes met herhalingsnauwkeurigheden van < 0,2 micron.  De slijtagevrije, hydrostatische lagering zorgt ervoor dat de machine ook na 20 of 30 jaar nog dezelfde nauwkeurigheid levert. Thermische stabiliteit wordt bereikt door de kritische machinecomponenten te koelen en door de olietemperatuur op 20 °C ± 0,1 °C te houden. De hydraulische aandrijfeenheid, de koelmachine en de elektrische kast zijn geïntegreerd in de beschermingsconstructie. Het totale gewicht van de machine is ongeveer 12 ton. Een Siemens 840D SL besturing is standaard en maakt gebruik van gebruiksvriendelijke Danobat slijpsoftware. De machine heeft een max. draaidiameter tot 1.000 mm in diameter

Onovertroffen nauwkeurigheden in zowel harddraaien als fijnslijpen

Een hybride machine met draai- en slijpmogelijkheden is niet nieuw. De MikroTurnGrind Vertical biedt echter onovertroffen nauwkeurigheden bij zowel harddraaien als fijnslijpen. Van groot belang is dat deze nauwkeurigheden in de loop der tijd en door het gebruik niet verslechteren. De in huis ontwikkelde hydrostatisch gelagerde lagers in zowel de hoofspil als in de geleidingen verzekeren dit. De MikroTurnGrind Vertical biedt nauwkeurigheden en prestaties die elke slijpmachine op de huidige markt evenaart of overtreft.

Wilt u meer weten? Bezoek de machinepagina of neem contact op met onze verkoopafdeling via sales@hembrug.com of +31-23-5124900.

 

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search