In cooperation with Conoptica we can now offer inline and automated optical insert measurement. To make very accurate profiles (< 1 µm) not only the machine accuracy is important, but also the position and degree of wear of the insert. Guessing of the condition and position of the insert creates scrap and repeated measurement of the product takes time. Moreover, it is not possible for example to measure diamond inserts or CVD with a contact system as this damages the tool.

With the Conoptica insert measuring system it is possible to optically determine very accurately the X and Z position as well as the tool radius. The wear of a tool can also be determined and corrected. This is done inline and fully automated and can be used for MKD or PKD diamond, CBN and carbide inserts. The system repeates to an accuracy of < 1 µm (6σ), which is more accurate than with a Renishaw tool measuring system. Important advantages over previous tool measurement systems is that it does not have to focus and there are hardly any moving parts.

Do you want to know how your process reliability increases with optical insert measurement? Please contact sales@hembrug.com or +31-23-5124900.

NEDERLANDS

Verhoog uw procesbetrouwbaarheid met optische beitelinmeting
In samenwerking met Conoptica kunnen we nu het inline en geautomatiseerd optisch beitelmeten aanbieden. Om zeer nauwkeurige profielen (< 1 µm) te maken is niet alleen de machinenauwkeurigheid belangrijk, maar ook de positie en slijtagegraad van de beitel. Het “raden” van de staat en positie van de beitel creëert schroot en herhaald meten van het product kost tijd. Bovendien is het niet mogelijk om diamant of CVD gereedschappen met een contactsysteem te meten omdat deze daardoor beschadigd raken.

Met het Conoptica beitel meetsysteem is het mogelijk om optisch zeer nauwkeurig de X- en Z-positie te bepalen, alsmede de radius. Van een gebruikte beitel kan ook de slijtage bepaald en gecorrigeerd worden. Dit gebeurt inline en volledig geautomatiseerd en kan voor zowel MKD of PKD diamant, CBN en hardmetalen beitelplaten toegepast worden. Het systeem repeteert op een nauwkeurigheid van < 1 µm (6σ), wat een stuk nauwkeurig is dan met de Renishaw meetarm. Belangrijke voordelen ten opzichte van eerdere camerasystemen is dat het niet hoeft scherp te stellen en er nauwelijks bewegende onderdelen zijn.

Wilt u weten hoe uw procesbetrouwbaarheid toeneemt d.m.v. het optisch beitelmeten? Neem contact op met sales@hembrug.com of +31-23-5124900

 

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search