In January this year, Hembrug commissioned one of the largest solar installations in Haarlem – with clear goals: to obtain a more environmentally friendly production process and to save energy costs. Previously we had hoped for a yield of 240,000 kWh, but now we see that – also with the help of a very sunny spring and summer – the yield will be around 260,000 kWh.

However, this installation is not the only contribution to achieving our goal of implementing a more environmentally friendly production process in our facility. In 2021, Hembrug’s goal is to have a grid electricity consumption that is 50% lower than in 2019 and various measures have already reduced energy demand by about 100,000 kWh. For example, shutting down infrastructural functions outside working hours, such as compressors, has helped significantly lowering the energy consumption. New measures for energy-efficient assembly, in which machines are only switched on during construction when they are really needed, have also had a major effect. As a result, total electricity consumption this year will be around 40% lower than in 2019, something we are proud of.

Of course, working from home due to Corona also helps to reduce energy consumption at HEMBRUG. However, we are not simply stopping at this level. For the coming year, we have set ourselves the goal of replacing most of the lighting with energy-friendly LED lamps. In this way, we will probably achieve the goal of “grid electricity consumption 50% below the level of 2019”.

 

Een jaar zonnepanelen. Wat levert dat nu eigenlijk echt op?
In januari van dit jaar nam Hembrug een van de grootste zonnepanelen-installaties in Haarlem in gebruik – met duidelijke doelstellingen: het verkrijgen van een milieuvriendelijker productieproces en het besparen van energiekosten. Voorheen hadden we gehoopt op een opbrengst van 240.000 kWh, maar nu zien we dat – ook met behulp van een zeer zonnige lente en zomer – de opbrengst rond de 260.000 kWh zal liggen.

Deze installatie is echter niet onze enige bijdrage aan het bereiken van ons doel om een milieuvriendelijker proces in onze fabriek te implementeren. Het doel is om in 2021 een elektriciteitsverbruik te hebben dat 50% lager is dan in 2019. Verschillende maatregelen hebben de energiebehoefte al met ongeveer 100.000 kWh verminderd. Zo heeft het uitschakelen van infrastructurele functies buiten werktijd, zoals compressoren, aanzienlijk bijgedragen aan het voorkomen van onnodig energieverbruik. Ook nieuwe maatregelen voor een energiezuinige montage, waarbij machines pas tijdens de bouw worden ingeschakeld als ze echt nodig zijn, hebben een groot effect gehad. Hierdoor zal het totale elektriciteitsverbruik dit jaar ongeveer 40% lager zijn dan in 2019, iets waar we trots op zijn.

Natuurlijk helpt het werken vanuit huis door Corona ook om het energieverbruik bij HEMBRUG te verminderen. Maar we stoppen niet zomaar op dit niveau. Voor het komende jaar hebben we ons ten doel gesteld om de meeste verlichting te vervangen door energievriendelijke LED-lampen. Hiermee bereiken we waarschijnlijk het doel: “Netstroomverbruik 50% onder het niveau van 2019”.

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search