Hembrug Machine Tools, gevestigd in Haarlem, heeft sinds 1679 een lange traditie in het ontwerpen en bouwen van machines. Vandaag de dag is Hembrug dé specialist in het ontwikkelen, produceren en vermarkten van hydrostatisch gelagerde, ultra precieze harddraaimachines en hybride machines met harddraai- en fijnslijpmogelijkheden. Deze machines worden wereldwijd geleverd aan gerenommeerde bedrijven in o.a. de lagerindustrie, de machinebouw en gereedschaps-en vormenbouw. Hembrug staat bekend om productinnovaties en oplossingen en is voortdurend op zoek naar de grenzen van het verspaningsproces. Zo is inmiddels een unieke, wereldwijde positie uitgebouwd.

Sinds september 2019 maakt Hembrug onderdeel uit van de Baskische Danobat-groep, een innovatieve coöperatie. Met behoud van identiteit en zelfstandigheid geniet Hembrug nu ook de voordelen van een grotere organisatie.

Wij hebben een nieuwe vacature voor een Sales Engineer. Dus ben jij op zoek naar een vaste baan, een lange termijn perspectief en een nieuwe uitdaging? Dan leren wij jou graag kennen!

Kerntaken Sales Engineer
Je bent verantwoordelijk voor het vaststellen van de klantbehoefte, en de vertaling daarvan naar een evenwichtige commerciële aanbieding. Daarbij maak je gebruik van het technisch bewerkingsvoorstel welke komt van een applicatie engineer. Je bent daarbij in nauw contact met de verantwoordelijke Area Sales Managers in het betreffende gebied.
Je ondersteunt de Area Sales Manager vervolgens actief bij het overtuigen van de klant.
Na ontvangst van de order ben je het aanspreekpunt voor de klant voor alle zaken (dus technisch, commercieel en planning) welke betrekking hebben op de order.
Je maakt een risicobeoordeling van het project op technisch, commercieel en organisatorisch vlak, en neemt maatregelen indien het nodig is de risico’s te verminderen.
Je bewaakt de voortgang van het project en borgt dat er bij alle betrokkenen overeenstemming is over de afspraken met de klant.
Je zorgt er voor dat alle betrokken Area Sales Managers voldoende kennis hebben van de competitieve voordelen van onze producten en dat ze op de hoogte zijn van de laatste technische en commerciële ontwikkelingen.
Intern heb je contact met verkoop, inkoop, groepsleiders engineering, hoofd productie, hoofd meetkamer en het management team.
Extern heb je natuurlijk contact met de klant.

Functie-eisen:
Je hebt een Bachelor Engineer of Bachelor/Master Technische Bedrijfskunde
Je spreekt en schrijft goed Engels, andere talen zijn een pré.
Het helpt wanneer je ervaring hebt in een soortgelijke functie.
We zoeken een dynamisch persoon met uitstekende communicatie eigenschappen en een sterke klantgerichtheid.
Je bent in staat je aan te passen en om beslissingen te nemen. Je neemt initiatieven en kan goed in een team samenwerken.
Je bent bereid om met enige regelmaat te reizen (3-4 keer per jaar).
Je zult hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor de projecten in Noord-Amerika.

Wat hebben wij te bieden:
Je maakt deel uit van een kwaliteitsbewust team binnen een solide groeiend, innovatief bedrijf.
Je werkt in een schone omgeving aan high tech machines.
De Hembrugmachines zijn kwalitatief hoogstaande producten, met een unieke reputatie in de wereld.
Leuke collega’s, die met elkaar iets willen presteren.
Een informele werksfeer.
Wij bieden mogelijkheden voor verdere scholing, opleiding en ontwikkeling.
En uiteraard goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden: volgens Metaal CAO incl. pensioen, ATV dagen, winstdelingsregeling.

Interesse? Stuur uw sollicitatiebrief en cv naar nefkens@hembrug.com en je krijgt spoedig antwoord!

 

 

ENGLISH

Hembrug B.V., based in Haarlem, has since 1679 a long tradition in designing and building machines. Today Hembrug is the specialist in the development, production and marketing of hydrostatic ultra-precision CNC hard turning lathes and hybrid machines which incorporate both hard turning and fine grinding. We supply these for example to bearing manufacturers, producers of moulds and moulds and machine builders.
The strength of the organization lies in the years of product and application expertise and the involvement and motivation of the 70 employees. Hembrug is known for its product innovations and solutions, with which it is constantly looking for the boundaries of the machining process. This allows us to expand our unique, global position.
Since September 2019 Hembrug is part of the Basque Danobat Group, an innovative cooperative. While maintaining the identity and independence, Hembrug now also enjoys the advantages of a larger organization.

Are you looking for a permanent job, a long-term perspective and a new challenge? Then we would love to get to know you!

Sales Engineer

Key tasks:
You are responsible for identifying the customer’s needs, and translating those into a balanced commercial offer. As main input you use the machining proposal that comes from an application engineer. You are in close contact with the responsible Area Sales Managers in the relevant area.
You then actively support the Area Sales Manager in convincing the customer.
After receipt of the customer order, you are the single point of contact for the customer for all matters (i.e. technical, commercial and planning) that relate to the order.
You make a risk assessment of the project at the technical, commercial and organisational level, and take measures if necessary to reduce those risks.
You monitor the progress of the project and ensure that there is alignment with everyone involved about the agreements with the customer.
You ensure that the relevant Area Sales Managers do have sufficient knowledge about the competitive advantage of our product portfolio and are aware of the latest technical and commercial developments.

Internally you are in contact with sales, purchasing, group leaders engineering, head of production, head of measurement room and management team. Externally you work of course with the customers.

Requirements:
Education: Bachelor Engineering/Bachelor or Master Technical Business Administration Languages: Good knowledge of English, other languages are a plus.
It helps when you have experience in a similar position.
We are looking for a dynamic person with excellent communication skills and strong customer orientation.
You have an ability to adapt an to make decisions. You take initiative and can work well in a team. You are willing to travel with some regularity (3-4 times a year).
You will be primarily responsible for the projects in North America.

What do we have to offer:
You are part of a quality-conscious team within a solid growing, innovative company.
You work on high tech machines in a clean environment.
The Hembrug machines are high-quality products, with a unique reputation in the world.
Nice colleagues, who want to perform together.
An informal working atmosphere.
We offer opportunities for further training, training and development.
And of course good primary and secondary employment conditions: according to Metal CAO incl. pension, ATV days, profit sharing scheme
Hembrug also offers plenty of study opportunities.

Interested? Send your cover letter plus resume to nefkens@hembrug.com. We will reply shortly.

Start typing and press Enter to search